POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Wstęp

 2. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

 3. W jakim celu są mi potrzebne Twoje dane osobowe?

 4. Czy będę ujawniać Twoje dane osobowe?

 5. Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

 6. Jakie prawa Ci przysługują?

 7. Skutki niepodania danych osobowych

 8. Prawo do skargi

 9. Google Analytics i pliki cookies

 10. Wtyczki społecznościowe

 

 1. Wstęp

 

Z uwagi na to, że ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo istotna i zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa Twoim danym oraz zachowaniu najwyższych standardów komunikacji, informujemy o najważniejszych kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu udostępniamy niniejszą politykę prywatności (zwaną dalej „Polityką Prywatności”).

 

 1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 

 1. Małgorzata Knut, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Knut Business Solutions z siedzibą w Gdańsku 80-358, przy ul. Piastowskiej 181B/11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 585-131-45-28, REGON 362133752 (dalej: „Administrator I”).

 

Dane kontaktowe Administratora I:

 • numeru telefonu 0048 510 029 753;

 • adres e-mail: mk@malgorzataknut.pl

 

Marta Abramska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aspiration Coaching Ltd. z siedzibą w Manchester przy 7 Kings Avenue, Manchester M8 5AS United Kingdom, Company No: 11578704.

 1. (dalej: „Administrator II”).

Dane kontaktowe Administratora II:

 • numeru telefonu 0048 506 899 709;

 • adres e-mail: coaching@martaabramska.com.

 

Administrator I oraz Administrator II określani dalej łącznie jako „my”.

 

W odniesieniu do:

 • udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.modernwaytolead.pl, na adres e-mail: kontakt@modernwaytolead.pl lub za pośrednictwem serwisu społecznościowego LinkedIn, oraz ich obsługi;

 • wysyłki newslettera Modern Way to Lead,

– Administrator I oraz Administrator II są współadministratorami Twoich danych osobowych (tj. podmiotami, które wspólnie ustalają cel i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych).

 

W pozostałym zakresie Administrator I oraz Administrator II występują w roli niezależnych od siebie administratorów danych osobowych.

 

 1. W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe są nam potrzebne:

 1. jeśli wyrazisz chęć skorzystania z naszych usług – w celu zawarcia umowy oraz wykonania umowy z Tobą zawartej lub też z firmą, w imieniu której działasz (podstawa – umowa);

 2. w przypadku zawarcia umowy – w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz rachunkowego (podstawa – przepis prawa);

 3. w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

 4. w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

 5. by prowadzić spersonalizowane działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, dotyczącego naszej działalności oraz oferowanych przez nas usług (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes).Jeśli wyrazisz dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym dotyczących naszej działalności oraz oferowanych przez nas towarów lub usług (w tym wysyłki newslettera Modern Way to Lead, jak również organizowanych przez nas wydarzeń i innych eventów) za pośrednictwem e-mail lub w drodze telefonicznej (podstawa – Twoja dobrowolna zgoda).

 

 1. Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

 

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla zrealizowania przez nas zgodnych z prawem celów przetwarzania, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 1. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

 2. podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, firmy świadczące usługi archiwizacyjne, firmy obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail, nasi doradcy;

 3. organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, jeżeli będzie istniał taki obowiązek.

 

 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

 

W przypadku zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat+1 rok od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie umowy, w tym 6 lat to możliwy okres realizacji roszczeń, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku kalendarzowego służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku kalendarzowym.

 

Ponadto będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do pozyskania Twoich danych, przy czym liczenie od końca roku kalendarzowego służy określeniu jednej daty usunięcia danych pozyskanych w danym roku kalendarzowym.

 

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych w oparciu o Twoją zgodę (w szczególności w przypadku zapisu na newsletter Modern Way to Lead), dane te będą przez nas przetwarzane przez okres, w jakim te cele pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody.

 

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 

W odniesieniu do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o obowiązek prawny będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu trwania tego obowiązku prawnego, np. do czasu upływu okresu przedawnienia podatkowego.

 

 1. Jakie prawa Ci przysługują?

 

Posiadasz prawo do:

 1. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

 3. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód;

 4. przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody lub umowy;

 5. jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda (np. w przypadku zapisu na newsletter Modern Way to Lead), wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W zależności od tego, czy w określonym przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora I lub Administratora II możesz wykonać wszystkie powyżej wymienione uprawnienia poprzez zwrócenie się:

 1. do Administratora I:

 1. drogą mailową, wysyłając e-mail na adres: mk@malgorzataknut.pl;

 2. pisemnie na adres: ul. Piastowska 181B/11, 80-358 Gdańsk;

 

lub

 

 1. do Administratora II:

 1. drogą mailową, wysyłając e-mail na adres: coaching@martaabramska.com;

 2. pisemnie na adres: Aspiration Coaching Ltd. 7 Kings Avenue Manchester M8 5AS, United Kingdom. 

 

 

W zakresie, w jakim jesteśmy współadministratorami (por. pkt II. Polityki Prywatności) Twoich danych osobowych w celu realizacji swoich praw możesz również zwrócić się na nasz wspólny punkt kontaktowy wysyłając e-mail na adres: kontakt@modernwaytolead.pl. Niezależnie od tego możesz w tym zakresie wykonać swoje prawa wobec każdego z ww. administratorów.

 

Cofnięcie wyrażonych przez Ciebie zgód możliwe jest również w trakcie organizowanych przez nas wydarzeń.

 

Zwracając się do nas, proszę pamiętać o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

 

 1. Skutki niepodania danych osobowych

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Tobą w celu bieżącej obsługi umowy.

 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziesz otrzymywać żadnych informacji i materiałów marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem e-mail lub w drodze telefonicznej.

 

 1. Prawo do skargi

 

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Google Analytics i pliki cookies

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Analytics do analizy statystyk stron internetowych dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies, czyli niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym (np. tablecie).

 

Informacje wytworzone przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, których opis znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celach statystycznych i analitycznych, w tym w szczególności w celu weryfikacji użytkowania naszej strony internetowej oraz tworzenia raportów o ich funkcjonalności bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.

Informuję, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ponadto, możesz zablokować zapisywanie plików cookies korzystając w tym celu z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z naszą stroną internetową i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać plikami cookies.

Poniżej zamieszczone zostały odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, odsyłających bezpośrednio do informacji o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 1. Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach na naszej stronie internetowej stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do portalów społecznościowych. Za pomocą tej funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z określonego portalu społecznościowego lub je polecić.

Wskazujemy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecamy Ci zapoznanie się z aktualnymi wskazówkami dotyczącymi ochrony danych osobowych poniższego operatora serwisu społecznościowego.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek LinkedIn Corporation („LinkedIn“), 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczki oznaczone są logo LinkedIn. Odpowiednia polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

Niniejsza strona korzysta z plików cookies w celach analitycznych i statystycznych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że ww. pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym i wyrażasz na to zgodę. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.